م مثل مریضی

یکشنبه 31 خرداد 1394

مریضی چیز بسیار بدی است از هر نوعش که باشه مخصوصا از نوع حرکتیش. وابستگی به آدمهای اطرافت چیز خیلی بد و آزاردهنده اییه. برای همه چیز باید منتظر باشی یکی به دادت برسه و اینکه حس کنی اطرافیان خسته و بی حوصله شدن فاجعه است و ...


و از نگاه اون کسی که مریض داری میکنه ...

بذار بگم خودم مریض داری میکنم و خیلی از این وضع خسته شدم از اینکه همیشه باید غیر از خودم نگران کارهای کس دیگه ای باشم خسته شدم . دلم خیلی وقتها روزهای معمولی بدون مریض داری میخوات . خودمم هزار درد روحی و جسمی آشکار و پنهان دارم که ممکنه از یکیش حرف بزنم از یکیش نه اما بالکل این شیوه زندگی حالم رو بهم میزنه دلم میخوات وقتی مریضم و خودم به استراحت نیاز دارم مجبور نباشم بلند شم کار کس دیگه ای رو انجام بدم وقتی حوصله ندارم ، وقتی از تب و استخون درد داغونم ، وقتی سرما خوردم و... رها باشم و فقط بخوابم بدون نگرانی و استرس.


طرف بیمار هم گناهی نداره و حالش بده که زیر دست میفته .

اما منم آدمم فرشته که نیستم مخصوصا اینکه هیچ استقلال و آزادی و تفریح هم نداشته باشم واقعا کم میارم .

مریض داری کار هر کسی نیست اینکه این همه سال زحمت بکشی برای یه نفر و از تفریحاتت بگذری بخاطرش اما تو یه سوتفاهم که به دعوا بدل میشه طرف بهت بگه سرم منت میذاری و مثلا لازم نیست دیگه کارام رو بکنی از خودت بدت میات از اینکه طرفت اصلا درکت نمیکنه. و خودشم میدونه که کمک های دیگران موقتیه و این منم که همیشه دم دستش بودم این همه سال.

چه روزهایی دست درد و کمر درد داشتم و هنوز هم دارم اما مجبورم بلندش کنم و کارهای سنگینی براش انجام بدم.

و متاسفانه آدمی است با وسواس و افکار خاص که همیشه قابل تحمل نیست و آزاردهنده میشه.

دلم میخواست در موقعیت دیگه ای بودم و با دل راضی تری مریض داری میکردم بارها و بارها کارهای منو با خواهران قبلی مقایسه کرده و گفته اونا بهتر بودن و ...

دلم و جسمم به شدت درد میگیره و هر جوابی هم بدم آخرش میگه سرم منت میذاری یعنی این انصافه؟

از کجا بگم که کلا اینطور نوشتن مایه ننگه اما این اولین باری است که از این موضوع حرف میزنم چون خسته م و بریدم ....

ح مثل حسرت

شنبه 23 خرداد 1394

ح مثل حسرت

پ مثل پدر

خ مثل خواهر

م مثل مریضی

ن مثل نداری

ت مثل تنفر

گ مثل گرما

ک مثل کولر

س مثل سردرد

و باز ک مثل کار

و باز م مثل میوه

ز مثل زهرمار

ش مثل شوهر

و باز پ مثل پول

و باز خ مثل خدا

ر مثل رهایی

و باز م مثل مرگ

ع مثل عشق

د مثل درد

غ مثل غم

و باز ن مثل نرسیدن

و باز ح مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  حسسسسسسسسسسسسسسرت


هنوز هم ...

پنج‌شنبه 21 خرداد 1394

هنوز هم در حال غرق شدن در این زندگی هستم گاهی با کمی جون اضافه تر خودم رو به سطح آب میرسونم و گاهی هم کاملا بی جون به قعر فرو میرم و به دنبال نخی از احساس و امید به زندگی با جان کندنی بدتر از مردن خودم را بالا میکشم .

درحال غریب خودم موندم . چقدر دلم میخوات به یه مشاور مراجعه کنم و باهاش حرف بزنم شاید راهی برای سبک شدنم پیدا بشه. یک عمر به حسرت و نداشتن و درد و مریضی گذشت و هنوز هم جا داره که با همین حال نذار ، باز هم بگذره . گویی اومدیم اینجا که فقط بیهوده بگذرونیم و هیچ و هیچ ...

سه‌شنبه 19 خرداد 1394

من کجای این زندگیم ؟؟؟؟؟؟؟؟


آغازهای تلخ مکرر...

سه‌شنبه 19 خرداد 1394

باز هم خونه جدید مجازی اما روحیه ای ضعیف و ضعیف تر از همیشه.

مشکلا و دردها هر روز بیشتر و بیشتر میشه و من حس میکنم واقعا دیگه نمیخوام و نمی تونم ادامه بدم.

اصلا دلم نمیخوات باشم...